Tag Archives: extension elementor

Popup plugin dành cho Elementor

BWD Popup là một plugin WordPress dựa trên Elementor nhẹ để thêm pop-up bật lên hấp dẫn vào trang web của bạn mà bạn không cần biết bất cứ dòng code nào. Có 9 vị trí và 4 chế độ popup. Lưu tùy chọn nhập mẫu Tùy chỉnh thiết kế đặt trước Tạo và nhận […]

1
SX quảng cáo
Tổ chức Event