mic page booking voice Neon Film Studio

BOOKING VOICE TALENT VIỆT NAM VÀ NƯỚC NGOÀI

Chuyên booking Voice Talent – TVC –Phim quảng cáo chuyên nghiệp, tiện dụng, nhanh chóng, trực quan giúp quý khách hàng
nhiều sự lựa chọn, giọng giới tính nam, nữmiền nam, bắc, Mỹ, Anh, Hàn, Trung Quốc
Ưu điểm: Booking tại đây bạn được bảo hiểm rủi ro, xuất VAT, làm hợp đồng.

VOICE – Charles Manteufel
KHU VỰC: giọng Mỹ – người Mỹ

 🔘     Giới tính: Nam

 🔘     Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

 🔘     Price: liên hệ

 🔘     Kiểu giọng: Giọng chuẩn, truyền cảm.

 🔘    Tóm tắt: Chất giọng dày, chuyên đọc voice tự giới thiệu, TVC, trailer, phóng sự,…

VOICE – Hạnh Nguyễn
KHU VỰC: nữ – miền Nam

 🔘     Giới tính: Nữ

 🔘     Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

 🔘     Price: liên hệ

 🔘     Kiểu giọng: Giọng chuẩn, truyền cảm.

 🔘    Tóm tắt: Chất giọng dày, chuyên đọc voice tự giới thiệu, TVC, trailer, phóng sự,…

VOICE – Hạnh Nguyễn
KHU VỰC: giọng nữ – miền bắc

 🔘     Giới tính: Nữ

 🔘     Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

 🔘     Price: liên hệ

 🔘     Kiểu giọng: Giọng chuẩn, truyền cảm.

 🔘    Tóm tắt: Chất giọng dày, chuyên đọc voice tự giới thiệu, TVC, trailer, phóng sự,…

VOICE – Hoài Thanh
KHU VỰC: giọng nam – miền nam

 🔘     Giới tính: Nam

 🔘     Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

 🔘     Price: liên hệ

 🔘     Kiểu giọng: Giọng chuẩn, truyền cảm.

 🔘    Tóm tắt: Chất giọng dày, chuyên đọc voice tự giới thiệu, TVC, trailer, phóng sự,…

VOICE – Mai Việt Anh
KHU VỰC: giọng nam – miền bắc

 🔘     Giới tính: Nam

 🔘     Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

 🔘     Price: liên hệ

 🔘     Kiểu giọng: Giọng chuẩn, truyền cảm.

 🔘    Tóm tắt: Chất giọng dày, chuyên đọc voice tự giới thiệu, TVC, trailer, phóng sự,…

VOICE – Xuân Kỳ
KHU VỰC: giọng nam – miền nam

 🔘     Giới tính: Nam

 🔘     Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

 🔘     Price: liên hệ

 🔘     Kiểu giọng: Giọng chuẩn, truyền cảm.

 🔘    Tóm tắt: Chất giọng dày, chuyên đọc voice tự giới thiệu, TVC, trailer, phóng sự,…

VOICE – Xuân Kỳ
KHU VỰC: giọng nam – miền bắc

 🔘     Giới tính: Nam

 🔘     Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

 🔘     Price: liên hệ

 🔘     Kiểu giọng: Giọng chuẩn, truyền cảm.

 🔘    Tóm tắt: Chất giọng dày, chuyên đọc voice tự giới thiệu, TVC, trailer, phóng sự,…

VOICE – Việt Anh
KHU VỰC: giọng nam – miền nam

 🔘     Giới tính: Nam

 🔘     Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

 🔘     Price: liên hệ

 🔘     Kiểu giọng: Giọng chuẩn, truyền cảm.

 🔘    Tóm tắt: Chất giọng dày, chuyên đọc voice tự giới thiệu, TVC, trailer, phóng sự,…

VOICE – Tùng Long
KHU VỰC: giọng nam – miền bắc

 🔘     Giới tính: Nam

 🔘     Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

 🔘     Price: liên hệ

 🔘     Kiểu giọng: Giọng chuẩn, truyền cảm.

 🔘    Tóm tắt: Chất giọng dày, chuyên đọc voice tự giới thiệu, TVC, trailer, phóng sự,…

VOICE – Tuấn Anh
KHU VỰC: giọng nam – miền bắc

 🔘     Giới tính: Nam

 🔘     Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

 🔘     Price: liên hệ

 🔘     Kiểu giọng: Giọng chuẩn, truyền cảm.

 🔘    Tóm tắt: Chất giọng dày, chuyên đọc voice tự giới thiệu, TVC, trailer, phóng sự,…

VOICE – Trọng Khương
KHU VỰC: giọng nam – miền bắc

 🔘     Giới tính: Nam

 🔘     Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

 🔘     Price: liên hệ

 🔘     Kiểu giọng: Giọng chuẩn, truyền cảm.

 🔘    Tóm tắt: Chất giọng dày, chuyên đọc voice tự giới thiệu, TVC, trailer, phóng sự,…

VOICE – Trần Thiên Trung
KHU VỰC: giọng nam – miền bắc

 🔘     Giới tính: Nam

 🔘     Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

 🔘     Price: liên hệ

 🔘     Kiểu giọng: Giọng chuẩn, truyền cảm.

 🔘    Tóm tắt: Chất giọng dày, chuyên đọc voice tự giới thiệu, TVC, trailer, phóng sự,…

VOICE – Tống Công Tuấn
KHU VỰC: giọng nam – miền nam

 🔘     Giới tính: Nam

 🔘     Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

 🔘     Price: liên hệ

 🔘     Kiểu giọng: Giọng chuẩn, truyền cảm.

 🔘    Tóm tắt: Chất giọng dày, chuyên đọc voice tự giới thiệu, TVC, trailer, phóng sự,…

VOICE – Trần Nam
KHU VỰC: giọng nam – miền bắc

 🔘     Giới tính: Nam

 🔘     Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

 🔘     Price: liên hệ

 🔘     Kiểu giọng: Giọng chuẩn, truyền cảm.

 🔘    Tóm tắt: Chất giọng dày, chuyên đọc voice tự giới thiệu, TVC, trailer, phóng sự,…

VOICE – Thi Giang
KHU VỰC: giọng nữ – miền nam

 🔘     Giới tính: Nữ

 🔘     Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

 🔘     Price: liên hệ

 🔘     Kiểu giọng: Giọng chuẩn, truyền cảm.

 🔘    Tóm tắt: Chất giọng dày, chuyên đọc voice tự giới thiệu, TVC, trailer, phóng sự,…

VOICE – Thanh Lam
KHU VỰC: giọng nam – miền nam

 🔘     Giới tính: Nam

 🔘     Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

 🔘     Price: liên hệ

 🔘     Kiểu giọng: Giọng chuẩn, truyền cảm.

 🔘    Tóm tắt: Chất giọng dày, chuyên đọc voice tự giới thiệu, TVC, trailer, phóng sự,…

VOICE – Quân Bảo
KHU VỰC: giọng nam – miền bắc

 🔘     Giới tính: Nam

 🔘     Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

 🔘     Price: liên hệ

 🔘     Kiểu giọng: Giọng chuẩn, truyền cảm.

 🔘    Tóm tắt: Chất giọng dày, chuyên đọc voice tự giới thiệu, TVC, trailer, phóng sự,…

VOICE – Phạm Hùng
KHU VỰC: giọng nam – miền nam

 🔘     Giới tính: Nam

 🔘     Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

 🔘     Price: liên hệ

 🔘     Kiểu giọng: Giọng chuẩn, truyền cảm.

 🔘    Tóm tắt: Chất giọng dày, chuyên đọc voice tự giới thiệu, TVC, trailer, phóng sự,…

VOICE – Mr.Tường
KHU VỰC: giọng nam – miền nam

 🔘     Giới tính: Nam

 🔘     Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

 🔘     Price: liên hệ

 🔘     Kiểu giọng: Giọng chuẩn, truyền cảm.

 🔘    Tóm tắt: Chất giọng dày, chuyên đọc voice tự giới thiệu, TVC, trailer, phóng sự,…